Teleskopik Dikme Direk

  Teleskopik Dikme Direk

 Teleskopik dikme(direk) birkaç kesit ve değişik çalışma yüksekliklerine göre imal edilmiştir. Kullanımı kolay çalışma kapasitesi, ömrü ve hassasiyeti üst düzeydir.
Defalarca kullanılabilirliğiyle oldukça ekonomiktir.
İç borular 48-2,5 mm, dış borular 60-2,5 mm, ince ayar vidası 60-3 mm kesitindedir.

 400cm den daha yüksek mesafelerde dökülecek betonlarda, kalıp altlarında kullanılacak olan Teleskopik Dikmeler ( direk ) birbirlerine bağlantılı olmalıdır. İç veya Dış boruya ilave edilen oynar flanşlar, yatay elemanlar kullanılarak istenilen yükseklikte birbirlerine monte edilerek olası burkulmalar önlenmektedir.

TELESKOPİK DİKME AKSESUARLARI
Üç Ayak (Tripod)

4 Yollu Başlık (Fork Head)
Ø 60’lık Mekanizma Üst Mahya Mekanizma Somunu
Kapalı Tip Mekanizma Ayar Kancası Alt Plaka
Ø 76’lık Mekanizma ve Somunu Mekanizma Takımı Kollu mekanizma Somunu

Masa Tipi Kalıp İskelesi

Masa Tipi Kalıp İskelesi

Masa tipi kalıp altı iskele sistemi taşıyıcı iskele sistemleridir. Ağır ve hafif tip olarak projeye göre üretilen: köprü, viyadük, iş merkezi inşaatları gibi yüksek ve ağır betonlu işlerde döşeme ve kiriş kalıbı taşıyıcı sistemi olarak kullanılır.

İskele sistemi standart olarak  48*3 mm TSE belgeli borulardan üretilen panolardan  ve bunları birbirine bağlayan 27*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen çapraz bağlantılardan oluşur. İskele sistemini terazi de kurmak için alt ayar milleri, kiriş altını teraziye almak için 4 yollu ve U başlık üst ayar milleri kullanılır.

Masa Tipi Kalıp İskelesi

H Tipi Kovanlı kalıp İskelesi

H Tipi Kovanlı kalıp İskelesi

  Kovanlı Kule Tipi Taşıyıcı İskele sistemleri herhangi bir bağlantı aparatına (kama, pim, fincan vs.) ve dolayısıyla çekiçlemeye hiç gerek kalmadan birbirine şaşırtmalı ve geçmeli olarak en kolay bir biçimde zahmetsizce kurulur. Kule sistemi yapısı itibari ile her 50 cm de bir yatay bağlantı imkanı sağladığı için kurulum esnasında kuruluma yardımcı merdiven kullanılmasına da gerek yoktur. Kovanlı kule iskele sistemi birbirinden bağımsız kuleler seklinde kurulmaktadır. Eğer oluşturulan kulelerin kule vinçlerle yer değiştirilmesi gerekiyorsa komple çapraz elemanlar kullanılmalıdır. Eğer yer değiştirilmesi gerekmiyorsa kuleler kendi içerisinde her zaman çapraz elemanlarla bağlanmak durumda da değildir, ancak çok yüksek mesafelerde alttan ve üstten belli mesafelere kadar çapraz elemanlar kullanılmalıdır.

Kovanlı kule iskele sistemi zeminde 100×100 cm ve 120×120 cm seklinde oluşturulur ve max. 12m yüksekliğe kadar istenilen her yüksekliğe uyum sağlar. Ana taşıyıcı olarak eger, H20 Ahşap Kiriş kullanılıyorsa 120×120 cm kuleler, eğer 10/10cm ahşaplar kullanılıyorsa 100x100cm kuleler tercih edilmelidir. Kovanlı kule iskele sistemi max. 6 adet farklı elemandan oluşmaktadır ;

1- Alt Ayar Mili

2- ALT ve ÜST KARE ÇERÇEVE

3- H BİTİŞ ÇERÇEVESİ

4- H ÇERÇEVE

5- ÇAPRAZ ( Diagonal )

6- ÜST AYAR MİLİ

  H Bitiş Çerçevesi, Üst Kare Çerçevenin kullanılmadığı durumlarda üst ayar millerinin altlarında kullanılır. Sistemde kullanılan ana dikey borular Ø 48 / 3mm sanayi borularından, yatay ara parçalar 40 x 60 x 2mm Profilden, Çapraz elemanlar Ø 34 / 2,5mm sanayi borularından, Ayar milleri Ø 40 / 4mm sanayi borularından ve Dört yollu baslık 8mm saçtan üretilmektedir.

H Tipi Kovanlı kalıp İskelesi

Mobil Tekerlekli İskele

Mobil Tekerlekli İskele

  Mobil tekerlekli  iskele sistemi standart olarak  42*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen panolardan, bunları birbirine bağlayan 27*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen çapraz bağlantılardan ve çalışma platformundan oluşur. Çalışma platformuna personelin ulaşımı asma tip merdivenler ile yapılır.

Mobil Tekerlekli İskele

Cup-Lock Fincanlı İskele

Cup-Lock Fincanlı İskele

   Cup-Lock Fincanlı İskele Pano, çapraz bağlantı ve çalışma platformundan oluşur. Çalışma alanına ulaşım iskele içi merdiven veya asma merdiven (gemici merdiveni) ile sağlanır. Çalışma yüksekliğine göre değişik ölçüleriniz projelendirilir. Cup-lock cephe iskele sistemi  48*3 mm TSE belgeli borulardan üretilen dikey eleman ve bunları birbirine bağlayan 48*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen yatay bağlantı elemanlarından oluşur. Bağlantı noktaları alt tas, üst tas ve badem den oluşur. İskele sistemi kurulacak olan bina cephesine Bağlantı aparatı ile   sabitlenir. İskele sistemini terazi de kurmak için alt ayar milleri kullanılır.

Cup-lock (fincanlı) iskele sistemi; özellikle kalıp altı iskelesi olarak maksimum yük taşıma kapasitesine sahiptir. Oval ve dairesel yapıların iç ve dış cephelerinde, restorasyon işlerinde değişik açılardan kurulabilme özelliğine sahiptir. Kullanımında ve kurulmasında flanşlı iskelelere göre pratiklik ve kolaylık sağlamaktadır

Cup-Lock Fincanlı İskele

Cup-Lock Fincanlı İskele

Flanşlı Kamalı Örümcek İskele

 Flanşlı Kamalı Örümcek İskele
KAMALI FLANŞLI CEPHE İSKELESİ     Flanşlı cephe iskele sistemi  Sistem cephe iskelesi yada kalıp iskelesi olarak kullanılır. Dikey ve yatay elemanlardan oluşur. Bağlantı noktaları flanş, kurtağzı ve kama’dan oluşur. Zemini teraziye almak için alt ayar milleri, döşeme ve kiriş altını teraziye almak için ise “4 yollu” ve “U” başlıklı üst ayar milleri kullanılır.

  Flanşlı cephe iskele sistemi 48*3 mm TSE belgeli borulardan üretilen dikey eleman ve bunları birbirine bağlayan 48*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen yatay bağlantı elemanlarından oluşur. İskele sistemi kurulacak olan bina cephesine Bağlantı aparatı ile       sabitlenir.  İskele sistemini terazi de kurmak için alt ayar milleri kullanılır.

KAMALI FLANŞLI CEPHE İSKELESİ

Flanşlı Kamalı Örümcek İskele
Flanşlı Kamalı Örümcek İskele

Güvenlikli İskele

Güvenlikli İskele

    Güvenlikli İskele ana elemanları pano, başlangıç ayağı, ayar mili, yatay ve çapraz bağlantı, yürüme platformu, iskele içi merdiven, korkuluk ve duvar bağlantı elemanıdır. Sistemin genel prensibi her katta 50 ve 100 cm’de yatay bağlantı olması, her katta çift sıra yürüme platformu olması ve katlar arasında geçişin merdivenli platformlarla sağlanmasıdır. Zemini teraziye almak için alt ayar milleri kullanılır

   Güvenlikli İskele sistemi yüksek yapılarda , dış cephe işleri yapımı sırasında çalışanların maksimum güvenliğini sağlayan bir iskele sistemidir. 

Güvenlikli İskele Sistemi , 48*3 mm TSE belgeli borulardan üretilen panolardan, bunları birbirine bağlayan 34*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen yatay ve çapraz bağlantılardan, et kalınlığı artırılmış çelik kalas ve merdiven platformlardan , yan  korkuluk , topukluk ,başlangıç ayağı ve alt ayar millerinde oluşur .  

İskele sistemini terazi de kurmak için kesinlik ile Alt ayar milleri kullanılır.İskele kurulumu İskele panosu ve çelik kalasın sıra ile kurulması ile gerçekleşir.

Güvenlikli İskele Kurulum Kitapçığı İçin Lütfen Tıklayınız…

İskele sistemi kurulacak olan bina cephesine Bağlantı aparatı ile sabitlenir.
İskelelerin tasarımı, kurulması ve sökülmesi mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır..
Düşmeye karşı koruyucu ekipmanları da içeren güvenli bir çalışma sistemi planlanmalı ve uygulanmalıdır.
Bütün iskeleler cepheye güvenli bir şekilde bağlanmalı ve desteklenmelidir.
Değişiklikler mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
Tam olarak kurulmamış platformlarda çalışılmamalıdır.
İskelelere taşıyabilecekleri kapasitelerin üzerinde yük yüklenilmemelidir. Üzerine konan yükleri taşıyabileceğinden emin olunmalıdır.
Çalışma alanına ulaşabilmek için uygun merdiven ve basamakların bulunduğundan emin olunmalıdır.
İskeleler düzenli periyotlarda kontrol edilmeli ve bir aksaklık bulunduğu takdirde düzeltilmelidir.

Güvenlikli iskele

Güvenlikli iskele

Güvenlikli iskele

H Tipi Cephe İskele

H Tipi Cephe İskele

    H Tipi Cephe İskele Sistemi nin kurulması hızlı ve kolaydır. Standart elemanlardan oluşmaktadır.  1 adet H ayak, 1 adet Yatay düz çubuk ve 2 adet Çapraz Çubuk kullanılarak oluşturlulan 5m² alanı kaplayan modüller kullanılarak sistem oluşturulur. Oluşturulan bu modüllerde yardımcı eleman olarak alt ayar milleri, çelik yürüme kalasları, sahanlıklı veya düz tırmanma merdivenleri ile boru kelepçeli duvar dayama elemanları kullanılmaktadır. H Tipi iskele sistemi standart olarak  42*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen panolardan  ve bunları birbirine bağlayan 27*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen yatay ve çapraz bağlantılardan oluşur. İskele sistemini terazi de kurmak için Alt ayar milleri kullanılır. İskele sistemi kurulacak olan bina cephesine Bağlantı aparatı ile sabitlenir.

 Müşteri güvenliği ve memnuniyetini hedef alan; güvenliği son derece
yüksek ’H’ tipi cephe iskelesi olarak geliştirilmiş iskele sistemidir.
  Standart elemanları ile kurulduğunda emniyetli çalışma imkanı sunar.

H Tipi Cephe İskele

H Tipi Cephe İskele
H Tipi Cephe İskele