Mobil Tekerlekli İskele

Mobil Tekerlekli İskele

  Mobil tekerlekli  iskele sistemi standart olarak  42*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen panolardan, bunları birbirine bağlayan 27*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen çapraz bağlantılardan ve çalışma platformundan oluşur. Çalışma platformuna personelin ulaşımı asma tip merdivenler ile yapılır.

Mobil Tekerlekli İskele